Neurofeedback

Voor wie is neurofeedback zinvol?

Neurofeedback is voor iedereen die gestimuleerd wil worden in zijn of haar persoonlijke groei en wil ervaren hoe het is om in het hier en nu te leven. Maar ook als je je prestaties wilt verbeteren, je werk efficiënter wilt uitvoeren of je huiswerk met meer concentratie wilt maken. Door neurofeedback haal je het beste uit jezelf. Je merkt verbeteringen op fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch vlak en functioneert stabieler en veerkrachtiger.

Wetenschappelijk onderzoek en ervaring wijzen bovendien uit dat neurofeedback helpt en ondersteunt bij een groot aantal klachten en symptomen, zoals:

- Prikkelbaarheid, stress en burn out

- Angst, stemmingswisselingen en depressie

- Concentratiestoornissen, ADD, ADHD

- Vermoeidheid, slaapproblemen

- Chronische pijn

- Negatief zelfbeeld, faalangst, podiumvrees

- Posttraumatische stress stoornissen

- Obsessieve compulsieve stoornissen

Hoe werkt neurofeedback?

Tijdens neurofeedback trainingen krijgt het centraal zenuwstelsel informatie over wat het net daarvoor deed. Telkens wanneer disbalans of instabiliteit in het centraal zenuwstelsel optreedt, worden de hersenen hier direct op attent gemaakt door een feedback stimulus. Dit gebeurt door een korte onderbreking van de film die wordt bekeken of de muziek die wordt beluisterd.

Onze hersenen zijn bijzonder goed in staat om patronen te ontdekken. De onderbrekingen in geluid en beeld geven het brein precies de informatie die het nodig heeft om zich te reorganiseren. Met behulp van de feedback heroriënteren de hersenen zich en vinden een meer evenwichtig en stabiel patroon. Ze reorganiseren zichzelf en laten oude, ineffectieve patronen los. En wel dusdanig dat ze na verloop van tijd meer flexibel en veerkrachtiger functioneren. Met alle prettige gevolgen van dien.

Hoe verloopt een sessie?

Je neemt plaats in een makkelijke stoel. Op de oren en het hoofd zijn sensoren geplakt met een pasta, op de oren en op het hoofd. Via deze sensoren worden hersengolven doorgegeven naar de computer van de trainer. Er komt via de sensoren dus niets binnen - de training is non-invasief.

Voorafgaand aan de sessie kan de trainer een baseline opnemen, een halve minuut durende registratie van de actuele hersenactiviteit. Na de sessie herhalen we dit procédé en kunnen we de gegevens met elkaar vergelijken.

De werkelijke training duurt ongeveer 35 minuten. Volwassenen luisteren naar muziek en kunnen kijken naar een visuele animatie op een beeldscherm. Kinderen kunnen een film uitkiezen om te kijken. Je hoeft niets te doen. Het is een onbewust leerproces. Je mag ontspannen, en zelfs dat hoeft niet, gaandeweg de trainingen gaat dit vanzelf.

Terwijl je luistert en kijkt, zullen zich minieme ondebrekingen voordoen in geluid en beeld. Deze interrupties vormen de feedback en geven het brein precies de informatie die het nodig heeft om zich te reorganiseren.

In de praktijk betekent dit dat je geniet van mooie muziek en beelden met haast onwaarneembare onderbrekingen van een fractie van een seconde.

De meeste mensen verheugen zich op de sessie. Diep ontspannen genieten in de stoel.

Hoe werken onze hersenen?

Ons brein is een non-lineair dynamisch systeem. Non-lineaire dynamica en de chaostheorie krijgen meer en meer belangstelling omdat ze inzicht bieden in de processen en evolutie van natuurlijke systemen zoals het brein, het klimaat en economieën. NeurOptimal®, het neurofeedback-softwareprogramma dat we gebruiken is uniek, omdat het ontworpen is om te werken met het brein als een non-lineair dynamisch systeem. Het spreekt de taal van zo'n systeem kun je zeggen. Meer specifiek: het gebruikt rekenkundige bewerkingen uit de non-lineaire dynamica om de hersenen informatie te geven over hun activiteit.

Het brein is het centrum van ons centraal zenuwstelsel. Het reguleert alle andere systemen in ons lichaam. Het is een informatie verwerkend systeem dat informatie ontvangt en verwerkt van je lichaam en van de omgeving. En het stelt je in staat deze informatie te verwerken en op te slaan en er zo goed mogelijk op te responderen, veelal onbewust.

De hersenen zijn een complex systeem, het omvat miljoenen neuronen met biljoenen onderlinge verbindingen. Een systeem wordt meer complex naarmate het meer delen (neuronen) en meer verbindingen (synapsen) krijgt. Meer complex wil ook zeggen dat de neuronen meer afhankelijk van elkaar worden en een meer ‘interconnected’ geïntegreerd geheel vormen. Neurofeedback verbetert het communicatienetwerk in de hersenen: slecht functionerende gebieden kunnen worden genormaliseerd en goed werkende gebieden kunnen worden geoptimaliseerd.

Ons brein is een complex adaptief systeem dat voortdurend leert en adapteert. Het kenmerkt zich door zelforganisatie: patronen en structuren ontstaan spontaan zonder sturing van boven- of buitenaf. In een dergelijk systeem vinden non-lineaire veranderingen plaats: kleine acties en interacties kunnen grote veranderingen teweeg brengen en in het hele systeem doorwerken.
Tijdens de neurofeedbacktrainingen reguleert en reorganiseert het brein zichzelf en streeft voortdurend naar een beter evenwicht. Met als resultaat een grotere complexiteit in de hersenen en dus een effectiever en efficiënter functioneren, met meer flexibiliteit en veerkracht.

De theorieën van non-lineaire dynamica leren ons dat flexibiliteit en veerkracht belangrijk zijn voor een gezond functioneren van levende organismen. Veerkrachtig wil zeggen dat je - wanneer je geconfronteerd wordt met beschadigende of destabiliserende factoren in de omgeving - in staat bent terug te keren naar je originele staat of vorm. Flexibel betekent dat je goed in staat bent je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Zengar NeurOptimal® traint naar een optimale flexibiliteit en veerkracht in de hersenen. De hersenen kunnen vloeiender overgaan van de ene naar de andere activiteit, bijvoorbeeld van discussiëren naar slapen of mediteren. En de hersenen kunnen beter bij een bepaalde activiteit blijven, bijvoorbeeld een boek lezen zonder afgeleid te worden. Dit is vergelijkbaar met een mindfulness training waarin getraind wordt om aanwezig te zijn, en blijven, bij de activiteit die je doet, terwijl je het doet.

 Als je de NeurOptimal® trainingen een tijdje hebt ervaren, wordt het bovenstaande meer dan theorie. Je leeft meer en makkelijker in het hier en nu en begrippen als veerkracht en flexibiliteit worden je ervaring.

 

Bel of mail voor een afspraak:

06 17169908

zweersg@hotmail.com

Overdag of in de avond?

Wilt u liever een afspraak overdag of in de avonduren? Beide kan. In overleg vinden we altijd een geschikt tijdstip voor de neurofeedbacktraining.

Tarieven:

- Training: Particulier €60,-  Bedrijven €75,- 

  (duur: totaal 1 uur)

- 10 Trainingen: Particulier €540,-  Bedrijven €675